Cẩm nang hiểu về Đông y

Các dạng ”thể chất” của con người phân loại theo Y học cổ truyền

Trong Y học cổ truyền, có năm nhóm thể chất khác nhau bao gồm: thế chất Dương - Nhiệt, thế chất Âm - Hàn, thế chất Khô - Táo, thế chất Đàm - Thấp, và thế chất bình thường.

Xem thêm

Các dạng ”thể chất” của con người phân loại theo Y học cổ truyền

Trong Y học cổ truyền, có năm nhóm thể chất khác nhau bao gồm: thế chất Dương - Nhiệt, thế chất Âm - Hàn, thế chất Khô - Táo, thế chất Đàm - Thấp, và thế chất bình thường.

Xem thêm

Các dạng ”thể chất” của con người phân loại theo Y học cổ truyền

Trong Y học cổ truyền, có năm nhóm thể chất khác nhau bao gồm: thế chất Dương - Nhiệt, thế chất Âm - Hàn, thế chất Khô - Táo, thế chất Đàm - Thấp, và thế chất bình thường.

Xem thêm

Các dạng ”thể chất” của con người phân loại theo Y học cổ truyền1

Trong Y học cổ truyền, có năm nhóm thể chất khác nhau bao gồm: thế chất Dương - Nhiệt, thế chất Âm - Hàn, thế chất Khô - Táo, thế chất Đàm - Thấp, và thế chất bình thường.

Xem thêm
  • 0708888022
  • mayspavn8@gmail.com
  • 132 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM
    8 Đ. Cách Mạng Tháng 8 Quận 1 HCM